تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت قوطی و پروفیل ۱۳۹۷/۱/۲۶

.قیمت پروفیل امروز ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
پروفیل 10*20 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 3,410تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 3,500تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 30*50 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 3,500تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 3,380تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 3,500تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 3,380تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 3,360تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 3,360تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 3,380تومان
قوطی 100*100 – 3میل 3,360تومان
قوطی 100*100 – 4میل 3,380تومان
قوطی 100*100 – 5میل 3,500تومان
قوطی 100*100 – 6میل 3,550تومان
قوطی 100*100 – 8میل 3,900تومان
قوطی 100*100 – 10میل 4,200تومان
قوطی 120*120 – 3میل 3,360تومان
قوطی 120*120 – 4میل 3,380تومان
قوطی 120*120 – 5میل 3,500تومان
قوطی 120*120 – 6میل 3,550تومان
قوطی 120*120 – 8میل 3,900تومان
قوطی 140*140 – 3میل 3,360تومان
قوطی 140*140 – 4میل 3,380تومان
قوطی 140*140 – 5میل 3,500تومان
قوطی 140*140 – 6میل 3,550تومان
قوطی 140*140 – 8میل 3,900تومان
قوطی 140*140 – 10میل 4,200تومان
قوطی 160*160 – 6میل 3,550تومان
قوطی 160*160 – 8میل 3,900تومان
قوطی 160*160 – 10میل 4,200تومان
قوطی 180*180 – 8میل 3,900تومان
قوطی 180*180 – 10میل 4,200تومان
قوطی 200*200 – 8میل 3,900تومان

طرح لیزری هلیا
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X