قیمت قوطی و پروفیل

 

قیمت قوطی و پروفیل 1398/10/9

پروفیل 10*20 ضخ 2.2 میل 6 کیلو 7,150 تومان
پروفیل 10*25 ضخ 2.2 میل 7 کیلو 7,150 تومان
پروفیل 10*30 ضخ 2.2 میل 8 کیلو 7,200 تومان
پروفیل 20*20 ضخ 2.2 میل 8 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 20*30 ضخ 2.2 میل 11 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 20*40 ضخ 2.2 میل 13 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 25*25 ضخ 2.2 میل 11 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 30*30 ضخ 2.2 میل 13 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*40 ضخ 2.2 میل 15 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*50 ضخ 2.2 میل 17 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*60 ضخ 2.2 میل 19 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*40 ضخ 2.2 میل 17 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*60 ضخ 2.2 میل 21 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*80 ضخ 2.2 میل 25 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 50*50 ضخ 2.2 میل 21 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 20*40 ضخ 2.5 میل 14 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 20*60 ضخ 2.5 میل 19 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 25*25 ضخ 2.5 میل 12 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 30*30 ضخ 2.5 میل 14 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*40 ضخ 2.5 میل 17 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*50 ضخ 2.5 میل 19 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*60 ضخ 2.5 میل 22 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*40 ضخ 2.5 میل 19 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*60 ضخ 2.5 میل 24 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*80 ضخ 2.5 میل 29 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 50*50 ضخ 2.5 میل 24 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 60*60 ضخ 2.5 میل 29 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 30*50 ضخ 3 میل 23 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 30*60 ضخ 3 میل 26 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 40*40 ضخ 3 میل 23 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 40*60 ضخ 3 میل 29 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 40*80 ضخ 3 میل 35 کیلو 7,000 تومان
پروفیل 40*100 ضخ 3 میل 40 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 50*50 ضخ 3 میل 29 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 50*100 ضخ 3 میل 43 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 60*60 ضخ 3 میل 35 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 60*80 ضخ 3 میل 40 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 60*100 ضخ 3 میل 46 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 60*120 ضخ 3 میل 52 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 70*70 ضخ 3 میل 40 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 80*80 ضخ 3 میل 46 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 80*100 ضخ 3 میل 52 کیلو 7,300 تومان
پروفیل 80*120 ضخ 3 میل 58 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 90*90 ضخ 3 میل 52 کیلو 7,100 تومان
پروفیل 100*100 ضخ 3 میل 58 کیلو 7,100 تومان
قوطی 140*140 ضخ 3 میل 81 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 40*40 ضخ 4 میل 31 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 40*80 ضخ 4 میل 46 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 40*100 ضخ 4 میل 54 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 50*100 ضخ 4 میل 58 کیلو 7,500 تومان
پروفیل 60*60 ضخ 4 میل 46 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 60*80 ضخ 4 میل 54 کیلو 7,600 تومان
پروفیل 60*100 ضخ 4 میل 61 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 60*120 ضخ 4 میل 69 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 70*70 ضخ 4 میل 54 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 80*80 ضخ 4 میل 61 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 80*100 ضخ 4 میل 69 کیلو 7,600 تومان
پروفیل 80*120 ضخ 4 میل 77 کیلو 7,600 تومان
پروفیل 90*90 ضخ 4 میل 69 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 100*100 ضخ 4 میل 77 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 100*150 ضخ 4 میل 96 کیلو 7,400 تومان
پروفیل 100*180 ضخ 4 میل 108 کیلو 7,300 تومان
پروفیل 100*200 ضخ 4 میل 115 کیلو 7,500 تومان
پروفیل 120*120 ضخ 4 میل 92 کیلو 7,500 تومان
قوطی 140*140 ضخ 4 میل 108 کیلو 7,600 تومان
قوطی 150*150 ضخ 4 میل 115 کیلو 7,500 تومان
قوطی 160*160 ضخ 4 میل 123 کیلو 7,500 تومان
قوطی 200*200 ضخ 4 میل 154 کیلو 7,500 تومان
پروفیل 40*100 ضخ 5 میل 67 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 100*100 ضخ 5 میل 96 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 100*150 ضخ 5 میل 120 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 100*180 ضخ 5 میل 134 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 100*200 ضخ 5 میل 144 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 120*120 ضخ 5 میل 115 کیلو 7,700 تومان
قوطی 140*140 ضخ 5 میل 134 کیلو 7,900 تومان
قوطی 150*150 ضخ 5 میل 144 کیلو 7,700 تومان
قوطی 160*160 ضخ 5 میل 154 کیلو 7,700 تومان
پروفیل 40*100 ضخ 6 میل 81 کیلو 7,900 تومان

چدن چیست؟
بیشتر بخوانید

پروفیل 100*100 ضخ 6 میل 115 کیلو 7,900 تومان
پروفیل 100*150 ضخ 6 میل 144 کیلو 7,900 تومان
پروفیل 100*180 ضخ 6 میل 161 کیلو 8,000 تومان
پروفیل 100*200 ضخ 6 میل 173 کیلو 8,000 تومان
پروفیل 120*120 ضخ 6 میل 138 کیلو 8,000 تومان
قوطی 140*140 ضخ 6 میل 161 کیلو 8,300 تومان
قوطی 150*150 ضخ 6 میل 173 کیلو 8,000 تومان
قوطی 160*160 ضخ 6 میل 184 کیلو 8,200 تومان
قوطی 180*180 ضخ 6 میل 207 کیلو 8,200 تومان
قوطی 200*200 ضخ 6 میل 230 کیلو 8,200 تومان
قوطی 140*140 ضخ 8 میل 215 کیلو 8,600 تومان
قوطی 160*160 ضخ 8 میل 246 کیلو 8,800 تومان
قوطی 180*180 ضخ 8 میل 277 کیلو 8,800 تومان
قوطی 200*200 ضخ 8 میل 307 کیلو 8,800 تومان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *