درب ساختمان

درب ساختمان فلزی

یکی از اولین و مهمترین فاکتورهای انتخاب درب ساختمان امنیت آن است. اکثر افراد بیشتر به فاکتورهای مرتبط به زیبایی و ظاهر درب توجه می‏کنند. این نگاه تک بعدی موجب می‏شود، به شاخص‏های مرتبط با استحکام و دوام اهمیتی داده نشود. وقتی یک درب را با کیفیت و استحکام پایین انتخاب می‏کنید، همیشه این نگرانی وجود دارد که سارقان و افراد غریبه با چند ضربه به درب وارد ساختمان شوند. ... ادامه مطلب