برچسب: قیمت آهن الات

قیمت آهن آلات

📆 شنبه 20 دی ماه 1399 🟢 قیمت میلگرد #فولاد_خراسان (#نیشابور) 100 تومان کاهش میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 12750 تومانمیلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 12750 تومانمیلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 12750 تومانمیلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 12750 تومانمیلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 12750 تومانمیلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ […]

X