تهیه نقشه های ساختمانی شامل چند فاز می شود

در این روند، تهیه نقشه های ساختمانی چند فاز راشامل می شود. 1- نقشه های فاز اول
در این نقشه ها ویژگی هاک اصلي پروژه مانند عمل استقرار ساختمان، نحوه ورود به ساختمان، تعداد طبقات، نوع نماهای خارجي 9 . . . نمایشں ܠܐܠܘ ملي شود.
این نقشه ها فاقد مشخصات دقیقی مصالح و نکات فنیب براک اجراکب ساختمان هستند. 2- نقشه های فاز دومر
این نقشه ها که به نقشه هاک اجرایی معروف هستند توسط مهندسین هر رشته اعم از مہندسں معمار، مھندسں سازہ، مہندسں تاسیسات مکانیکیب و مہندسں تاسیسات برقیب تھیہ مہیب گردد و این مهندسین با توجه به نقشه هاک فاز اول اقدامر به تهیه نقشه های اجرایی می کنند که در نهایت این نقشه ها در اختیار مهندس معمار قرار می گیرد و پس از هماهنگی بین نقشه های گروه های مختلف با طرح اولیه این نقشه ها در اختیار نقشه کش ها قرار ميب گیرد.
انواع نقشه های معمارک طرح ساختمان را می توان به روش هاگی مختلف نمایش داد: الف – نقشه هاکي دو بعدې
این نقشه ها مشخصات دقیقی داخل و خارج ساختمان، شکل، اندازه ها و ابعاد هر قسمت از آن را نشات مهیب دهند.
ب – نقشه هاکب سه بعد کب
از این تصاویر معمولاً براک ایجاد تصویر روشن از ساختمان و تکمیل نقشه هاک دو بعدک استفاده می شود.
انواع نقشه هالي دوبعدې
الف – پلان براحب مشخصں شدت فضافاحب داخلیب و جزئیات بیشتر داخلی فضارازیلت برنثں افقیب از بنا استفادہ می شود، در این برش جاگی دقیق دیوارها، عملکرد فضاها، تناسبات و ابعاد فضاها، محل قرارگیرک درها، پنجره ها، پله ها و … نشان داده می شود. این نقشه به پلان معروف است. در ساختمات ها با چند طبقه از هفر طبقه یلت برش افقی ایجاد و پلان آن طبقه را رسم می
این پلان ها بسته به بزرگی و یا جزئیات آنها در مقیاس های مختلف ترسیم می شوند.

درب فلزی دو لنگه طرح لیزر کد ۵۲۰
بیشتر بخوانید

ترسیم پلان

همانطور که گفته شد، پلان تصویر برش افقیب ساختمان است صفحه برش در ارتفاعی از طبقه زده می شود که بیشترین جزئیات از ساختمان را به ما نشان مي دهد. این صفحه محل اتصال ديوارها به پنجتر۵ ها، قرارگیري درها ، کمدها، پله ها 9 عناصرې مانند مبلمان، لوازم خانه، کف سازگی، اختلاف سطوح و … را نشان می دهد.
براک خوانایی، قسمت هایی از صفحه که برش خورده با ضخامت بیشترک نسبت به قسمت هایی که برش نخورده نشان داده می شود. در نقشه پلان براک خوانایی و یکسان سازگی نقشه ها از علائم و استانداردهاک نقشه کشیب استفاده می شود. در این علائم دیوارها به صورت دو خط موازگی با فواصل مختلف ( دیوارهاک خارجی و داخلی) کشیده می شوند. دیوارها اصلیب ترین قسمت در نقشه هالې پلان مي باشند،
درها عناصر ساختمانی بازشویی هستند که فضاها و بخش هاگب مختلف ساختمان را از هم
جهت اندازه گذارک درها: اندازه عرض و ارتفاع آن به صورت عدد کسرک نوشته میشود. که در آن صورت کسر همان اندازه عرض در بوده و مخرج آن همان اندازه ارتفاع در میباشد.
ازديگر عناصري که بايد در پلان دقيقاً مشخص شود پنجره ها و محل قرارگیري انها هستند.
پنجره ها به صورت لوللايي و کشويې بوده که به صورت هالې مختلف در نقشه نشان داده ملي شوند،
دست انداز پنجرہ (O.K.B):
اندازہ کف تمامر شدہ اتاق (روک موزاییک فرسثں) تا کف پنجرہ را دست انراز پنجرہ O.K.B می گویند. اندازه دست انداز پنجره ها در فضاهاک مختلف متفاوت است.
اتاقی خواب 70-80 سانتیمتر
اتاق پذیرایی 70-80 سانتیمتر
آشپزخانه 80-120 سانتیمتر
توالت و حمامر 180-200 سانتیمتر آستانه در : چنانچه خطی در قسمت ورودک در ترسیم شود، مفهوم آن استانه در است.
براک جلوگیرک از ورود آب حاصله از شستشو و تبادل هوا اجرا میشود، نظیر درب ورودک و درب هاک سرویس بهداشتی،
آشنایی با علائم مورد استفاده در پلان: علامت شمال در پلان: وضعیت و موقعیت ساختمان نسبت به شمال، با علامت شمال نشان داده میشود. علامت شمال شکل استانداردک ندارد، بسته به سلیقه افراد میتوان علامتهاک مختلفی بوجود آورد. بایستی دقت داشت که اندازه آن متناسب با نقشه بوده و جهت آن واضح نشان داده شود. علامت شمال را معمولا در سمت راست و در قسمت بالاک پلات نمایش میی ܒܦܩܶܝ̈ܢ.
علامت اختلاف سطح در پلان : 1- اختلاف سطح در یک طبقه 2- اختلاف سطح دار طبقات
براک نشان دادن اختلاف سطح در نقشه نقطه اک را به عنوان نقطه مبنا انتخاب کرده (کف طبقه همکف یا کف حیاط) و با عللامت 0.00 + مشخص میشود. در صورتی که بخواهیم ارتفاع بالاتر از 0.00 + را نشان دهیم اعداد را با علامت + و هرگاه خواستیم اعداد پایینتر ار 0.00 + را نشاندهیم اعداد را با علانت – نشان میدهیم.

درب فرفورژه لوکس دو لنگه طرح تورک کد ۲۶۸
بیشتر بخوانید

اندازہ گزاری پلان:

الف) ردیف اول اندازه گزارک: در این ردیف درها فپنجره ها، اندازه جرزها، (پیش آمدگی دیوار) و فواصل بین آندھا اندازہ گزارک میشود،
ب) ردیف دومر اندازه گزارکا: در این ردیف ضخامت دیوارها و فواصل بین آنها اندازه گزارک میشود.
ج) ردیف سومر اندازہ گزارک:در این ردیف اندازہ پشت تا پشت دیوار کہ دقمان طول کل ساختمان می باشد، اندازہ گزاریک می شود.

صنایع فلزی توفیقی این توانایی را دارد که درب های سفارشی با طرح های سفارشی مشتری را در اسرع وقت تولید نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *