قیمت تیراهن ۹۶/۹/۲۵

قیمت تیرآهن امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۶

محصول قیمت وزن

تیرآهن 8 ترکیه 220,000تومان 60

تیرآهن 10 ترکیه سبک 300,000تومان 60

تیرآهن 10 ترکیه سنگین 360,000تومان 100

تیرآهن 12 ترکیه سبک 420,000تومان 125

تیرآهن 12 ترکیه سنگین 80

تیرآهن 12 اصفهان 397,000تومان 125

تیرآهن 14 اصفهان 433,000تومان 155

تیرآهن 14 ماهان 300,000تومان 120

تیرآهن 14 کرمانشاه 300,000تومان 120

تیرآهن 14 تبریز 300,000تومان 120

تیرآهن 14 اهواز 342,000تومان 135

تیرآهن 16 اصفهان 516,000تومان 195

تیرآهن 16 آرین 414,000تومان 180

تیرآهن 16 تبریز 404,000تومان 160

تیرآهن 16 اهواز 408,000تومان 185

تیرآهن 16 یزد 422,000تومان 180

تیرآهن 18 اصفهان 624,000تومان 228

تیرآهن 18 یزد 500,000تومان 215

تیرآهن 18 اهواز 225

تیرآهن 18 ترکیه 220

تیرآهن 18 آرین 500,000تومان 215

تیرآهن 20 اصفهان 784,000تومان 275

تیرآهن 20 یزد 590,000تومان 250

تیرآهن 20 ترکیه سنگین 265

تیرآهن 20 ترکیه سبک 245

تیرآهن 20 کره 628,000تومان 260

تیرآهن 20 آرین 590,000تومان 250

تیرآهن 20 طوس 262

تیرآهن 22 کره 735,000تومان 310

تیرآهن 22 اصفهان 910,000تومان 310

تیرآهن 22 ترکیه سنگین 305

تیرآهن 22 ترکیه سبک 280

تیرآهن 22 طوس 285

تیرآهن 22 آرین 710,000تومان 315

تیرآهن 24 کره 962,000تومان 360

تیرآهن 24 اصفهان 1,060,000تومان 370

تیرآهن 24 ترکیه سنگین 365

تیرآهن 24 ترکیه سبک 290

تیرآهن 24 آرین 900,000تومان 365

تیرآهن 27 کره 425

تیرآهن 27 اصفهان 1,260,000تومان 430

تیرآهن 27 ترکیه سنگین 425

تیرآهن 27 ترکیه سبک 370

تیرآهن 27 طوس 415

تیرآهن 30 کره 1,465,000تومان 500

تیرآهن 30 اصفهان 1,535,000تومان 500

تیرآهن 30 اروپا 500

تیرآهن 30 روس 440

تیرآهن 30 ترکیه سبک 440

فرایند جوشکاری با گاز محافظ
بیشتر بخوانید

تیرآهن 30 ترکیه سنگین 500

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *