تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت قوطی و پروفیل امروز ۱۳۹۷/۵/۱۳

قیمت پروفیل و قوطی
امروز 1397/05/13

پروفیل 10*20 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 6,100تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 6,100تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,820تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 5,900تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,850تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 5,900تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,850تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,800تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,800تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,850تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,800تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,850تومان
قوطی 100*100 – 5میل 5,900تومان
قوطی 100*100 – 6میل 6,200تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,500تومان
قوطی 100*100 – 10میل 7,000تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,800تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,850تومان
قوطی 120*120 – 5میل 5,900تومان
قوطی 120*120 – 6میل 6,200تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,500تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,800تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,850تومان
قوطی 140*140 – 5میل 5,900تومان
قوطی 140*140 – 6میل 6,200تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,500تومان
قوطی 140*140 – 10میل 7,000تومان
قوطی 160*160 – 6میل 6,200تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,500تومان
قوطی 160*160 – 10میل 7,000تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,500تومان
قوطی 180*180 – 10میل 7,000تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,500تومان
قوطی 200*200 – 10میل 7,000تومان

افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار آهن آلات
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X