تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت قوطی و پروفیل ۱۳۹۷/۳/۲۱

قیمت پروفیل و قوطی

 

1397/03/21

پروفیل 10*20 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 3,450تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 3,500تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 3,400تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 30*30 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*50 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 3,430تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 40*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 3,430تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پروفیل 60*100 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 3,550تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 3,430تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 3,550تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 3,430تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 3,400تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 3,400تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 3,430تومان
قوطی 100*100 – 3میل 3,400تومان
قوطی 100*100 – 4میل 3,430تومان
قوطی 100*100 – 5میل 3,550تومان
قوطی 100*100 – 6میل 3,700تومان
قوطی 100*100 – 8میل 4,000تومان
قوطی 100*100 – 10میل 4,200تومان
کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
قوطی 120*120 – 3میل 3,400تومان
قوطی 120*120 – 4میل 3,430تومان
قوطی 120*120 – 5میل 3,550تومان
قوطی 120*120 – 6میل 3,700تومان
قوطی 120*120 – 8میل 4,000تومان
قوطی 140*140 – 3میل 3,400تومان
قوطی 140*140 – 4میل 3,430تومان
قوطی 140*140 – 5میل 3,550تومان
قوطی 140*140 – 6میل 3,700تومان
قوطی 140*140 – 8میل 4,000تومان
قوطی 140*140 – 10میل 4,200تومان
قوطی 160*160 – 6میل 3,700ت …

قیمت تیرآهن ۱۳۹۸/۷/۷
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X