قیمت میلگرد
قیمت میلگرد امروز ۱۰ دی ۱۳۹۶

میلگرد 5.5 کاشان 2,550تومان 1تن حرارتی

میلگرد 6.5 نطنز 2,560تومان 2تن حرارتی

میلگرد 6.5 کاشان 2,600تومان 2تن حرارتی

میلگرد 8 الیگودرز 2,370تومان 6کیلو A2

میلگرد 8 کاشان 2,470تومان 6کیلو A2

میلگرد 8 آذر فولاد امین 2,370تومان 6کیلو A2

میلگرد 8 هیربد 2,730تومان 6کیلو A2

میلگرد 8 قزوین 2,370تومان 6کیلو A2

میلگرد 10 ساده 2,200تومان 4کیلو A2

میلگرد 10 خرمدشت 2,300تومان 8کیلو A2

میلگرد 10 آرین 2,300تومان 8کیلو A2

میلگرد 10 کاشان 2,470تومان 8کیلو A2

میلگرد 10 امیرکبیر 2,380تومان 8کیلو A2

میلگرد 10 کلاف کاشان 2,570تومان 2تن A2

میلگرد 10 قزوین 2,290تومان 8کیلو A2

میلگرد 10 آذر فولاد امین 2,380تومان 7کیلو A2

میلگرد 12 ساده آیین صنعت 2,600تومان 6کیلو A2

آهن آلات حیدری 2166316099

میلگرد 12 آرین 2,315تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 اصفهان 2,450تومان 11کیلو A3

میلگرد 12 ساده 2,600تومان 6کیلو A2

میلگرد 12 نیشابور 2,340تومان 11کیلو A3

میلگرد 12 ابهر 2,300تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 قزوین 2,300تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 کاشان 2,400تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 شمس 2,300تومان 11کیلو A3

میلگرد 12 امیرکبیر 2,300تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 تاکستان 2,300تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 پرشین 2,300تومان 11کیلو A2

میلگرد 12 آذر فولاد امین 2,310تومان 11کیلو A3

میلگرد 14 ساده آیین صنعت 2,600تومان 8کیلو A2

میلگرد 14 ساده 2,600تومان 7کیلو A3

میلگرد 14 آریان 2,320تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 کاشان 2,400تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 ابهر 2,330تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 میانه 2,340تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 نیشابور 2,350تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 آریا ذوب 2,310تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 شاهرود 2,315تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 پرشین 2,315تومان 14کیلو A3

درب فلزی برش لیزری کد ۳۰۹
بیشتر بخوانید

میلگرد 14 زاگرس 2,315تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 امیرکبیر 2,310تومان 14کیلو A3

میلگرد 14 آذر فولاد امین 2,310تومان 14کیلو A3

میلگرد 16 زرین میاندوآب 2,320تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 ساده آیین صنعت 2,600تومان 10کیلو A2

آهن آلات حیدری 2166316099

میلگرد 16 ساده 2,600تومان 10کیلو A3

میلگرد 16 ابهر 2,320تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 کاشان 2,400تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 تبریز 2,320تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 نیشابور 2,230تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 شمس 2,310تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 هیربد 2,320تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 پرشین 2,315تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 آریا ذوب 2,310تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 شاهرود 2,315تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 اصفهان 2,420تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 آذر فولاد امین 2,310تومان 19کیلو A3

میلگرد 16 امیرکبیر 2,310تومان 19کیلو A3

میلگرد 18 زرین میاندوآب 2,320تومان 23کیلو A3

میلگرد 18 ساده آیین صنعت 2,600تومان 12کیلو A2

میلگرد 18 ساده 2,600تومان 12کیلو A3

میلگرد 18 کاشان 2,400تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 کوثر 2,320تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 شاهرود 2,315تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 میانه 2,320تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 یزد 2,320تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 پرشین 2,320تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 زاگرس 2,320تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 نیشابور 2,350تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 آریا ذوب 2,310تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 امیرکبیر 2,310تومان 24کیلو A3

میلگرد 18 هیربد 2,320تومان 24کیلو A3

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *