تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت میلگرد ۹۶/۱۰/۳۰

قیمت میلگرد
قیمت میلگرد امروز ۳۰ دی ۱۳۹۶

محصول قیمت نوع وزن

میلگرد 5.5 کاشان 2,570تومان حرارتی 1تن

میلگرد 6.5 نطنز 2,520تومان حرارتی 2تن

میلگرد 6.5 کاشان 2,520تومان حرارتی 2تن

میلگرد 8 فولاد سپهر A2 6کیلو

میلگرد 8 الیگودرز 2,370تومان A2 6کیلو

میلگرد 8 کاشان 2,260تومان A2 6کیلو

میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 6کیلو

میلگرد 8 هیربد 2,420تومان A2 6کیلو

میلگرد 8 قزوین 2,320تومان A2 6کیلو

میلگرد 10 ساده 2,160تومان A2 4کیلو

میلگرد 10 خرمدشت 2,210تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 آرین 2,240تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 کاشان 2,260تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 امیرکبیر 2,290تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 کلاف کاشان A2 2تن

میلگرد 10 قزوین 2,190تومان A2 8کیلو

میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7کیلو

میلگرد 12 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2

 

میلگرد 12 آرین 2,240تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 اصفهان A3 11کیلو

میلگرد 12 ساده 2,400تومان A2 6کیلو

میلگرد 12 نیشابور 2,290تومان A3 11کیلو

میلگرد 12 ابهر 2,240تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 قزوین 2,190تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 کاشان 2,200تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 شمس 2,240تومان A3 11کیلو

میلگرد 12 امیرکبیر 2,290تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 تاکستان 2,240تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 پرشین 2,290تومان A2 11کیلو

میلگرد 12 آذر فولاد امین A3 11کیلو

میلگرد 14 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 8کیلو

میلگرد 14 ساده A3 7کیلو

میلگرد 14 آریان 2,200تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 کاشان 2,200تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 ابهر 2,200تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 میانه 2,260تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 نیشابور 2,290تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 آریا ذوب 2,180تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 شاهرود 2,200تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 پرشین 2,210تومان A3 14کیلو

درب فلزی دو لنگه پارکینگ کد ۱۱۲
بیشتر بخوانید

میلگرد 14 زاگرس 2,200تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 امیرکبیر 2,210تومان A3 14کیلو

میلگرد 14 آذر فولاد امین A3 14کیلو

میلگرد 16 زرین میاندوآب 2,210تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 10کیلو

 

میلگرد 16 ساده A3 10کیلو

میلگرد 16 ابهر 2,200تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 کاشان 2,200تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 تبریز 2,200تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 نیشابور 2,290تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 شمس 2,200تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 هیربد 2,210تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 پرشین 2,210تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 آریا ذوب 2,180تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 شاهرود 2,200تومان A3 19کیلو

میلگرد 16 اصفهان A3 19کیلو

میلگرد 16 آذر فولاد امین A3 19کیلو

میلگرد 16 امیرکبیر 2,210تومان A3 19کیلو

میلگرد 18 زرین میاندوآب 2,210تومان A3 23کیلو

میلگرد 18 ساده آیین صنعت 2,600تومان A2 12کیلو

میلگرد 18 ساده A3 12کیلو

میلگرد 18 کاشان 2,150تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 کوثر 2,210تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 شاهرود 2,200تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 میانه 2,260تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 یزد 2,200تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 پرشین 2,210تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 زاگرس 2,200تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 نیشابور 2,290تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 آریا ذوب 2,180تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 امیرکبیر 2,210تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 هیربد 2,210تومان A3 24کیلو

میلگرد 18 آذر فولاد امین A3 24کیلو

میلگرد 18 اصفهان A3 24کیلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X