تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت ورق 1397/1/29

قیمت ورق امروز ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران  3,280تومان

ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران  3,280تومان

ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 3 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 4 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران  3,250تومان

ورق سبا 5 میل 1×2 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران  3,270تومان

ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران  3,270تومان

ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران  3,250تومان

ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران  3,270تومان

ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران  2,970تومان

ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران  2,950تومان

ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران  2,950تومان

ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران  2,960تومان

ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران  2,920تومان

نرده سی ان سی به چه نوع نرده‏ای گفته می‏شود؟
بیشتر بخوانید

ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران  2,900تومان

ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران  2,910تومان

ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران  2,850تومان

ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران  2,920تومان

ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران  2,900تومان

 

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X