تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل۱۳۹۷/۱۲/۱

قیمت پروفیل ۱۳۹۷/۱۲/۱

 

پروفیل 10*20 – 2میل 5,900 تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 5,900 تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 6,000 تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 6,000 تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,870 تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 5,900 تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 5,900 تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 6,000 تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,900 تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 6,000 تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,900 تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,850 تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,850 تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,900 تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,850 تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,900 تومان
قوطی 100*100 – 5میل 6,000 تومان
قوطی 100*100 – 6میل 6,400 تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,850 تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,900 تومان
قوطی 120*120 – 5میل 6,000 تومان
قوطی 120*120 – 6میل 6,400 تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,850 تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,900 تومان
قوطی 140*140 – 5میل 6,000 تومان
قوطی 140*140 – 6میل 6,400 تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 140*140 – 10میل 6,800 تومان
قوطی 160*160 – 6میل 6,400 تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 160*160 – 10میل 6,800 تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 180*180 – 10میل 6,800 تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,600 تومان
قوطی 200*200 – 10میل 6,800 تومان

درب برش لیزری در اراک
بیشتر بخوانید

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X