قیمت پروفیل ، میلگرد ، تیراهن 1399/11/19

قیمت قوطی و پروفیل 1399/11/19

 

پروفیل 2040 × 2 میل 22,200 تومان پروفیل 2020 × 2 میل 22,200 تومان
پروفیل 3050 × 2 میل 22,200 تومان پروفیل 3060 × 2 میل 22,200 تومان
پروفیل 4040 × 2 میل 22,200 تومان پروفیل 4060 × 2 میل 22,200 تومان
پروفیل 4080 × 2 میل 22,200 تومان پروفیل 1020 × 2 میل 22,200 تومان
پروفیل 2020 × 2.5 میل 20,200 تومان پروفیل 2030 × 2.5 میل 20,200 تومان
پروفیل 2040 × 2.5 میل 20,200 تومان پروفیل 2525 × 2.5 میل 20,200 تومان
پروفیل 3030 × 2.5 میل 20,200 تومان پروفیل 3040 × 2.5 میل 20,200 تومان
پروفیل 3050 × 2.5 میل 20,200 تومان پروفیل 3060 × 2.5 میل 20,200 تومان
پروفیل 4040 × 2.5 میل 20,200 تومان پروفیل 4060 × 2.5 میل 20,200 تومان
پروفیل 40*80 × 2.5 میل 20,200 تومان

قیمت پروفیل ، میلگرد ، تیراهن

قیمت میلگرد 1399/11/19

 

میلگرد 6.5 ملایر 14,300 تومان
میلگرد 8 سپهر ایرانیان 13,300 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA2 12,750 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA3 12,950 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA2 12,700 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3 12,880 تومان
میلگرد 14 آریان فولاد 12,550 تومان
میلگرد 14 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 14 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 14 نیشابور 12,800 تومان
میلگرد 16 آریان فولاد 12,550 تومان
میلگرد 16 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 16 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 16 نیشابور 12,800 تومان
میلگرد 18 آریان فولاد 12,550 تومان
میلگرد 18 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 18 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 18 نیشابور 12,800 تومان
میلگرد 20 آریان فولاد 12,550 تومان
میلگرد 20 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 20 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 20 نیشابور 12,800 تومان
میلگرد 22 آریان فولاد 12,550 تومان
میلگرد 22 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 22 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 22 نیشابور 12,800 تومان
میلگرد 25 پرشین فولاد 12,550 تومان
میلگرد 25 فایکو 12,550 تومان
میلگرد 25 نیشابور 12,800 تومان

قیمت تیرآهن ۱۳۹۸/۷/۷
بیشتر بخوانید

 

قیمت تیرآهن 1399/11/19

تیرآهن 14 اصفهان 2,000,000 تومان
تیرآهن 14 فایکو 1,780,000 تومان
تیرآهن 14 ماهان 1,660,000 تومان
تیرآهن 16 اصفهان 2,470,000 تومان
تیرآهن 16 ماهان 2,260,000 تومان
تیرآهن 16 فایکو 2,310,000 تومان
تیرآهن 18 اصفهان 2,960,000 تومان
تیرآهن 18 ماهان 2,760,000 تومان
تیرآهن 20 اصفهان 3,530,000 تومان
تیرآهن 20 فایکو 3,160,000 تومان
تیرآهن 22 اصفهان 4,110,000 تومان
تیرآهن 24 اصفهان 5,160,000 تومان
تیرآهن 27 اصفهان 6,260,000 تومان
تیرآهن 30 اصفهان 9,010,000 تومان

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *