تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل امروز ۱۳۹۷/۵/۲۲

قیمت پروفیل و قوطی
امروز 1397/05/22

پروفیل 10*20 – 2میل 5,750تومان(قیمت پروفیل امروز ۱۳۹۷/۵/۲۲)
پروفیل 10*25 – 2میل 5,750تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 5,750تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 5,750تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,700تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 5,400تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 5,400تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 5,750تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,680تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 5,750تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,680تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,650تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,650تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,680تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,650تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,680تومان
قوطی 100*100 – 5میل 5,750تومان
قوطی 100*100 – 6میل 5,800تومان
قوطی 100*100 – 8میل 5,900تومان
قوطی 100*100 – 10میل 7,000تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,650تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,680تومان
قوطی 120*120 – 5میل 5,750تومان
قوطی 120*120 – 6میل 5,800تومان
قوطی 120*120 – 8میل 5,900تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,650تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,680تومان
قوطی 140*140 – 5میل 5,750تومان
قوطی 140*140 – 6میل 5,800تومان
قوطی 140*140 – 8میل 5,900تومان
قوطی 140*140 – 10میل 7,000تومان
قوطی 160*160 – 6میل 5,800تومان
قوطی 160*160 – 8میل 5,900تومان
قوطی 160*160 – 10میل 7,000تومان
قوطی 180*180 – 8میل 5,900تومان
قوطی 180*180 – 10میل 7,000تومان
قوطی 200*200 – 8میل 5,900تومان
قوطی 200*200 – 10میل 7,000تومان(قیمت پروفیل امروز ۱۳۹۷/۵/۲۲)

قیمت پروفیل و قوطی ۱۳۹۷/۲/۲۹
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X