تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل و قوطی ۱۳۹۷/۲/۲۹

قیمت پروفیل امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

پروفیل 10*20 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 3,350تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 3,500تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 3,500تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 30*50 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 3,400تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 3,320تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 3,400تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 3,320تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 3,300تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 3,300تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 3,320تومان
قوطی 100*100 – 3میل 3,300تومان
قوطی 100*100 – 4میل 3,320تومان
قوطی 100*100 – 5میل 3,400تومان
قوطی 100*100 – 6میل 3,400تومان
قوطی 100*100 – 8میل 3,800تومان
قوطی 120*120 – 3میل 3,300تومان
قوطی 120*120 – 4میل 3,320تومان
قوطی 120*120 – 5میل 3,400تومان
قوطی 120*120 – 6میل 3,400تومان
قوطی 120*120 – 8میل 3,800تومان
قوطی 140*140 – 3میل 3,300تومان
قوطی 140*140 – 4میل 3,320تومان
قوطی 140*140 – 5میل 3,400تومان
قوطی 140*140 – 6میل 3,400تومان
قوطی 140*140 – 8میل 3,800تومان
قوطی 160*160 – 6میل 3,400تومان
قوطی 160*160 – 8میل 3,800تومان
قوطی 180*180 – 8میل 3,800تومان
قوطی 200*200 – 8میل 3,800تومان

قیمت پروفیل ، میلگرد ، تیراهن
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X