تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل و قوطی ۱۳۹۷/۶/۳۱

قیمت پروفیل و قوطی

 

امروز 97/6/31
پروفیل 10*20 – 2میل 6,200تومان (قیمت پروفیل و قوطی )
پروفیل 10*25 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 6,250تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 6,250تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 6,150تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 20*60 – 2میل 6,200تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 6,200تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 50*50 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 6,150تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 6,050تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 6,150تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 6,050تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 6,000تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 6,000تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 6,050تومان
قوطی 100*100 – 3میل 6,000تومان
قوطی 100*100 – 4میل 6,050تومان
قوطی 100*100 – 5میل 6,150تومان
قوطی 100*100 – 6میل 6,300تومان
قوطی 100*100 – 8میل 6,400تومان
قوطی 100*100 – 10میل 6,500تومان
قوطی 120*120 – 3میل 6,000تومان
قوطی 120*120 – 4میل 6,050تومان
قوطی 120*120 – 5میل 6,150تومان
قوطی 120*120 – 6میل 6,300تومان
قوطی 120*120 – 8میل 6,400تومان
قوطی 140*140 – 3میل 6,000تومان
قوطی 140*140 – 4میل 6,050تومان
قوطی 140*140 – 5میل 6,150تومان
قوطی 140*140 – 6میل 6,300تومان
قوطی 140*140 – 8میل 6,400تومان
قوطی 140*140 – 10میل 6,500تومان
قوطی 160*160 – 6میل 6,300تومان
قوطی 160*160 – 8میل 6,400تومان
قوطی 160*160 – 10میل 6,500تومان
قوطی 180*180 – 8میل 6,400تومان
قوطی 180*180 – 10میل 6,500تومان
قوطی 200*200 – 8میل 6,400تومان
قوطی 200*200 – 10میل 6,500تومان

حفاظ آبشاری
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X