قیمت پروفیل ۱۳۹۶/۹/۱۸

قیمت پروفیل امروز ۱۸ آذر ۱۳۹۶

محصول قیمت وزن طول

پروفیل 10*20 – 2میل 3,300تومان 4,5 6

پروفیل 10*25 – 2میل 3,300تومان 5,5 6

پروفیل 10*30 – 2میل 3,350تومان 6,4 6

پروفیل 10*40 – 2میل 3,350تومان 9,5 6

پروفیل 20*20 – 2میل 3,200تومان 7 6

پروفیل 20*30 – 2میل 3,200تومان 9,3 6

پروفیل 20*30 – 3میل 3,200تومان 13 6

پروفیل 20*40 – 2میل 3,200تومان 11 6

پروفیل 20*40 – 3میل 3,200تومان 17 6

پروفیل 20*60 – 2میل 3,300تومان 15 6

پروفیل 20*60 – 3میل 3,300تومان 22 6

پروفیل 25*25 – 2میل 3,200تومان 9 6

پروفیل 25*25 – 3میل 3,200تومان 13 6

پروفیل 30*30 – 2میل 3,200تومان 11 6

پروفیل 30*30 – 3میل 3,200تومان 17 6

پروفیل 30*40 – 2میل 3,200تومان 13 6

پروفیل 30*40 – 3میل 3,200تومان 19 6

پروفیل 30*50 – 2میل 3,200تومان 15 6

پروفیل 30*50 – 3میل 3,200تومان 22 6

پروفیل 30*50 – 4میل 3,250تومان 30 6

پروفیل 30*60 – 2میل 3,200تومان 17 6

پروفیل 30*60 – 3میل 3,200تومان 25 6

پروفیل 30*60 – 4میل 3,250تومان 33 6

پروفیل 40*40 – 2میل 3,200تومان 15 6

پروفیل 40*40 – 3میل 3,200تومان 22 6

پروفیل 40*40 – 4میل 3,250تومان 28 6

پروفیل 40*50 – 2میل 3,200تومان 17 6

پروفیل 40*50 – 3میل 3,200تومان 25 6

پروفیل 40*50 – 4میل 3,250تومان 33 6

پروفیل 40*60 – 2میل 3,200تومان 19 6

پروفیل 40*60 – 3میل 3,200تومان 27 6

پروفیل 40*60 – 4میل 3,250تومان 37 6

پروفیل 40*70 – 2میل 3,200تومان 21 6

پروفیل 40*70 – 3میل 3,200تومان 31 6

پروفیل 40*70 – 4میل 3,250تومان 40 6

پروفیل 40*80 – 2میل 3,200تومان 23 6

پروفیل 40*80 – 3میل 3,200تومان 33 6

پروفیل 40*80 – 4میل 3,250تومان 45 6

پروفیل 50*50 – 2میل 3,200تومان 19 6

پروفیل 50*50 – 3میل 3,200تومان 28 6

طرح لیزری آترینا
بیشتر بخوانید

پروفیل 50*50 – 4میل 3,250تومان 37 6

پروفیل 60*60 – 2میل 3,200تومان 23 6

پروفیل 60*60 – 3میل 3,200تومان 33 6

پروفیل 60*60 – 4میل 3,250تومان 45 6

پروفیل 60*80 – 2میل 3,200تومان 26 6

پروفیل 60*80 – 3میل 3,200تومان 39 6

پروفیل 60*80 – 4میل 3,250تومان 51 6

پروفیل 60*100 – 3میل 3,200تومان 45 6

پروفیل 60*100 – 4میل 3,250تومان 59 6

پروفیل 60*100 – 5میل 3,350تومان 77 6

پروفیل 60*120 – 3میل 3,250تومان 50 6

پروفیل 60*120 – 4میل 3,250تومان 67 6

پروفیل 60*120 – 5میل 3,350تومان 86 6

پروفیل 70*70 – 2میل 3,200تومان 26 6

پروفیل 70*70 – 3میل 3,200تومان 39 6

پروفیل 70*70 – 4میل 3,250تومان 51 6

پروفیل 80*80 – 2میل 3,200تومان 30 6

پروفیل 80*80 – 3میل 3,200تومان 45 6

پروفیل 80*80 – 4میل 3,250تومان 59 6

پروفیل 80*100 – 3میل 3,200تومان 50 6

پروفیل 80*100 – 4میل 3,250تومان 67 6

پروفیل 80*120 – 3میل 3,200تومان 56 6

پروفیل 80*120 – 4میل 3,250تومان 75 6

پروفیل 90*90 – 2میل 3,200تومان 34 6

پروفیل 90*90 – 3میل 3,200تومان 50 6

پروفیل 90*90 – 4میل 3,250تومان 67 6

قوطی 100*100 – 3میل 3,200تومان 56 6

قوطی 100*100 – 4میل 3,250تومان 75 6

قوطی 100*100 – 5میل 3,350تومان 98 6

قوطی 100*100 – 6میل 3,500تومان 120 6

قوطی 100*100 – 8میل 4,800تومان 155 6

قوطی 100*100 – 10میل 4,150تومان 195 6

قوطی 120*120 – 3میل 3,200تومان 135 12

قوطی 120*120 – 4میل 3,250تومان 180 12

قوطی 120*120 – 5میل 3,350تومان 225 12

قوطی 120*120 – 6میل 3,500تومان 270 12

قوطی 120*120 – 8میل 4,800تومان 360 …

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *