تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت پروفیل ۱۳۹۷/۲/۱۸

.قیمت پروفیل امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
پروفیل 10*20 – 2میل 3,600تومان کیلو 4,5
پروفیل 10*25 – 2میل 3,600تومان کیلو 5,5
پروفیل 10*30 – 2میل 3,600تومان کیلو 6,4
پروفیل 10*40 – 2میل 3,600تومان کیلو 9,5
پروفیل 20*20 – 2میل 3,450تومان کیلو 7
پروفیل 20*30 – 2میل 3,400تومان کیلو 9,3
پروفیل 20*30 – 3میل 3,400تومان کیلو 13
پروفیل 20*40 – 2میل 3,400تومان کیلو 11
پروفیل 20*40 – 3میل 3,400تومان کیلو 17
پروفیل 20*60 – 2میل 3,600تومان کیلو 15
پروفیل 20*60 – 3میل 3,600تومان کیلو 22
پروفیل 25*25 – 2میل 3,400تومان کیلو 9
پروفیل 25*25 – 3میل 3,400تومان کیلو 13
پروفیل 30*30 – 2میل 3,400تومان کیلو 11
پروفیل 30*30 – 3میل 3,400تومان کیلو 17
پروفیل 30*40 – 2میل 3,400تومان کیلو 13
پروفیل 30*40 – 3میل 3,400تومان کیلو 19
پروفیل 30*50 – 2میل 3,400تومان کیلو 15
پروفیل 30*50 – 3میل 3,400تومان کیلو 22
پروفیل 30*50 – 4میل 3,420تومان کیلو 30
پروفیل 30*60 – 2میل 3,400تومان کیلو 17
پروفیل 30*60 – 3میل 3,400تومان کیلو 25
پروفیل 30*60 – 4میل 3,420تومان کیلو 33
پروفیل 40*40 – 2میل 3,400تومان کیلو 15
پروفیل 40*40 – 3میل 3,400تومان کیلو 22
پروفیل 40*40 – 4میل 3,420تومان کیلو 28
پروفیل 40*50 – 2میل 3,400تومان کیلو 17
پروفیل 40*50 – 3میل 3,400تومان کیلو 25
پروفیل 40*50 – 4میل 3,420تومان کیلو 33
پروفیل 40*60 – 2میل 3,400تومان کیلو 19
پروفیل 40*60 – 3میل 3,400تومان کیلو 27
پروفیل 40*60 – 4میل 3,420تومان کیلو 37
پروفیل 40*70 – 2میل 3,400تومان کیلو 21
پروفیل 40*70 – 3میل 3,400تومان کیلو 31
پروفیل 40*70 – 4میل 3,420تومان کیلو 40
پروفیل 40*80 – 2میل 3,400تومان کیلو 23
پروفیل 40*80 – 3میل 3,400تومان کیلو 33
پروفیل 40*80 – 4میل 3,420تومان کیلو 45
پروفیل 50*50 – 2میل 3,400تومان کیلو 19
پروفیل 50*50 – 3میل 3,400تومان کیلو 28
پروفیل 50*50 – 4میل 3,420تومان کیلو 37
پروفیل 60*60 – 2میل 3,400تومان کیلو 23
پروفیل 60*60 – 3میل 3,400تومان کیلو 33
پروفیل 60*60 – 4میل 3,420تومان کیلو 45
پروفیل 60*80 – 2میل 3,400تومان کیلو 26
پروفیل 60*80 – 3میل 3,400تومان کیلو 39
پروفیل 60*80 – 4میل 3,420تومان کیلو 51
پروفیل 60*100 – 3میل 3,400تومان کیلو 45
پروفیل 60*100 – 4میل 3,420تومان کیلو 59
پروفیل 60*100 – 5میل 3,500تومان کیلو 77
پروفیل 60*120 – 3میل 3,420تومان کیلو 50
پروفیل 60*120 – 4میل 3,420تومان کیلو 67
پروفیل 60*120 – 5میل 3,500تومان کیلو 86
پروفیل 70*70 – 2میل 3,400تومان کیلو 26
پروفیل 70*70 – 3میل 3,400تومان کیلو 39
پروفیل 70*70 – 4میل 3,420تومان کیلو 51
پروفیل 80*80 – 2میل 3,400تومان کیلو 30
پروفیل 80*80 – 3میل 3,400تومان کیلو 45
پروفیل 80*80 – 4میل 3,420تومان کیلو 59
پروفیل 80*100 – 3میل 3,400تومان کیلو 50
پروفیل 80*100 – 4میل 3,420تومان کیلو 67
پروفیل 80*120 – 3میل 3,400تومان کیلو 56
پروفیل 80*120 – 4میل 3,420تومان کیلو 75
پروفیل 90*90 – 2میل 3,400تومان کیلو 34
پروفیل 90*90 – 3میل 3,400تومان کیلو 50
پروفیل 90*90 – 4میل 3,420تومان کیلو 67
قوطی 100*100 – 3میل 3,400تومان کیلو 56
قوطی 100*100 – 4میل 3,420تومان کیلو 75
قوطی 100*100 – 5میل 3,500تومان کیلو 98
قوطی 100*100 – 6میل 3,600تومان کیلو 120
قوطی 100*100 – 8میل 3,900تومان کیلو 155
قوطی 100*100 – 10میل کیلو 195

قیمت پروفیل امروز ۱۳۹۷/۵/۲۲
بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X