قیمت پروفیل امروز ۱۹دی ۱۳۹۶

پروفیل 10*20 – 2میل 3,200تومان 4,5
پروفیل 10*25 – 2میل 3,200تومان 5,5
پروفیل 10*30 – 2میل 3,250تومان 6,4
پروفیل 10*40 – 2میل 3,250تومان 9,5
پروفیل 20*20 – 2میل 3,070تومان 7
پروفیل 20*30 – 2میل 3,000تومان 9,3
پروفیل 20*30 – 3میل 3,050تومان 13
پروفیل 20*40 – 2میل 3,000تومان 11
پروفیل 20*40 – 3میل 3,050تومان 17
پروفیل 20*60 – 2میل 3,200تومان 15
پروفیل 20*60 – 3میل 3,200تومان 22
پروفیل 25*25 – 2میل 3,000تومان 9
پروفیل 25*25 – 3میل 3,050تومان 13
پروفیل 30*30 – 2میل 3,000تومان 11
پروفیل 30*30 – 3میل 3,050تومان 17
پروفیل 30*40 – 2میل 3,000تومان 13
پروفیل 30*40 – 3میل 3,050تومان 19
پروفیل 30*50 – 2میل 3,000تومان 15
پروفیل 30*50 – 3میل 3,050تومان 22
پروفیل 30*50 – 4میل 3,050تومان 30
پروفیل 30*60 – 2میل 3,000تومان 17
پروفیل 30*60 – 3میل 3,050تومان 25
پروفیل 30*60 – 4میل 3,050تومان 33

پروفیل 40*40 – 2میل 3,000تومان 15
پروفیل 40*40 – 3میل 3,050تومان 22
پروفیل 40*40 – 4میل 3,050تومان 28
پروفیل 40*50 – 2میل 3,000تومان 17
پروفیل 40*50 – 3میل 3,050تومان 25
پروفیل 40*50 – 4میل 3,050تومان 33
پروفیل 40*60 – 2میل 3,000تومان 19
پروفیل 40*60 – 3میل 3,050تومان 27
پروفیل 40*60 – 4میل 3,050تومان 37
پروفیل 40*70 – 2میل 3,000تومان 21
پروفیل 40*70 – 3میل 3,050تومان 31
پروفیل 40*70 – 4میل 3,050تومان 40
پروفیل 40*80 – 2میل 3,000تومان 23
پروفیل 40*80 – 3میل 3,050تومان 33
پروفیل 40*80 – 4میل 3,050تومان 45
پروفیل 50*50 – 2میل 3,000تومان 19
پروفیل 50*50 – 3میل 3,050تومان 28
پروفیل 50*50 – 4میل 3,050تومان 37
پروفیل 60*60 – 2میل 3,000تومان 23
پروفیل 60*60 – 3میل 3,050تومان 33
پروفیل 60*60 – 4میل 3,050تومان 45
پروفیل 60*80 – 2میل 3,000تومان 26
پروفیل 60*80 – 3میل 3,050تومان 39
پروفیل 60*80 – 4میل 3,050تومان 51

رنگ آمیزی انواع درب فلزی ساختمان
بیشتر بخوانید

پروفیل 60*100 – 3میل 3,050تومان 45
پروفیل 60*100 – 4میل 3,050تومان 59
پروفیل 60*100 – 5میل 3,250تومان 77
پروفیل 60*120 – 3میل 3,050تومان 50
پروفیل 60*120 – 4میل 3,050تومان 67
پروفیل 60*120 – 5میل 3,250تومان 86
پروفیل 70*70 – 2میل 3,000تومان 26
پروفیل 70*70 – 3میل 3,050تومان 39
پروفیل 70*70 – 4میل 3,050تومان 51
پروفیل 80*80 – 2میل 3,000تومان 30
پروفیل 80*80 – 3میل 3,050تومان 45
پروفیل 80*80 – 4میل 3,050تومان 59
پروفیل 80*100 – 3میل 3,050تومان 50
پروفیل 80*100 – 4میل 3,050تومان 67
پروفیل 80*120 – 3میل 3,050تومان 56
پروفیل 80*120 – 4میل 3,050تومان 75
پروفیل 90*90 – 2میل 3,000تومان 34
پروفیل 90*90 – 3میل 3,050تومان 50
پروفیل 90*90 – 4میل 3,050تومان 67

قوطی 100*100 – 3میل 3,050تومان 56
قوطی 100*100 – 4میل 3,050تومان 75
قوطی 100*100 – 5میل 3,250تومان 98
قوطی 100*100 – 6میل 3,300تومان 120
قوطی 100*100 – 8میل 4,000تومان 155
قوطی 100*100 – 10میل 4,000تومان 195
قوطی 120*120 – 3میل 3,050تومان 135
قوطی 120*120 – 4میل 3,050تومان 180
قوطی 120*120 – 5میل 3,250تومان 225
قوطی 120*120 – 6میل 3,300تومان 270
قوطی 120*120 – 8میل 4,000تومان 360
قوطی 140*140 – 3میل 3,050تومان 150
قوطی 140*140 – 4میل 3,050تومان 200
قوطی 140*140 – 5میل 3,250تومان 260
قوطی 140*140 – 6میل 3,300تومان 315
قوطی 140*140 – 8میل 4,000تومان 415
قوطی 140*140 – 10میل 4,000تومان 520

قوطی 160*160 – 6میل 3,300تومان 360
قوطی 160*160 – 8میل 4,000تومان 480
قوطی 160*160 – 10میل 4,000تومان 600
قوطی 180*180 – 8میل 4,000تومان 560
قوطی 180*180 – 10میل 4,000تومان 700
قوطی 200*200 – 8میل 4,000تومان 620
قوطی 200*200 – 10میل 4,000تومان 770

درب فرفورژه در شیراز
بیشتر بخوانید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *