📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه_ST37 #فولاد_اکسین_اهواز ثابت

💠 ورق سیاه 8 میل فابریک 6*2 ⬅️ تماس بگیرید
💠 ورق سیاه 10 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 12 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 15 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 20 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7760 تومان
💠 ورق سیاه 25 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 30 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 35 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7810 تومان
💠 ورق سیاه 45 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 60 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 70 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7510 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #میلگرد #ذوب_آهن #اصفهان ثابت

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5330 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 4930 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ 5010 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #تیرآهن #ذوب_آهن اصفهان ثابت

💠 تیرآهن IPE سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید
💠 تیرآهن IPE سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید
💠 تیرآهن IPE سایز 16 ⬅️ 6070 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 18 ⬅️ 5850 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 20 ⬅️ 5590 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 22 ⬅️ 5560 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 24 ⬅️ 5560 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 27 ⬅️ 5340 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه #فولاد_مبارکه #اصفهان ثابت

💠 رول 2 میل عرض 1250 ⬅️ 6750 تومان
💠 رول 2.5 میل عرض 1250 ⬅️ 6650 تومان
💠 رول 3 میل عرض 1250 ⬅️ 7000 تومان
💠 رول 3 میل عرض 1500 ⬅️ 7900 تومان
💠 رول 4 میل عرض 1500 ⬅️ 8200 تومان
💠 رول 5 میل عرض 1500 ⬅️ 8000 تومان
💠 رول 6 میل عرض 1500 ⬅️ 7800 تومان
💠 رول 8 میل عرض 1500 ⬅️ 7530 تومان
💠 رول 10 میل عرض 1500 ⬅️ 7630 تومان
💠 رول 12 میل عرض 1500 ⬅️ 7630 تومان
💠 رول 15 میل عرض 1500 ⬅️ 7670 تومان

خرید درب پارکینگ
بیشتر بخوانید

💠 برش خورده 6 میل 1.5*6 ⬅️ 7820 تومان
💠 برش خورده 8 میل 1.5*6 ⬅️ 7550 تومان
💠 برش خورده 10 میل 1.5*6 ⬅️ 7650 تومان
💠 برش خورده 12 میل 1.5*6 ⬅️ 7650 تومان
💠 برش خورده 15 میل 1.5*6 ⬅️ 7690 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه_آجدار_فابریک #فولاد_مبارکه #اصفهان ثابت

💠 4 آجدار 1.25*6 ⬅️ 9400 تومان
💠 4 آجدار 1.5*6 ⬅️ 9500 تومان
💠 3 آجدار 1*2 ⬅️ 10500 تومان
💠 5 آجدار 1.5*6 ⬅️ تماس بگیرید
💠 6 آجدار 1.5*6 ⬅️ 10300 تومان
💠 8 آجدار 1.5*6 ⬅️ 11800 تومان

 

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه #فولاد_سبا #اصفهان ثابت

💠 رول 2 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید
💠 رول 2 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید
💠 رول 4 میل عرض 1500 ⬅️ 8200 تومان
💠 رول 5 میل عرض 1500 ⬅️ 8000 تومان
💠 رول 6 میل عرض 1500 ⬅️ 7800 تومان
💠 رول 8 میل عرض 1500 ⬅️ 7500 تومان
💠 رول 10 میل عرض 1500 ⬅️ 7570 تومان
💠 رول 12 میل عرض 1500 ⬅️ 7570 تومان

💠 برش خورده 6 میل 1.5*6 ⬅️ 7820 تومان
💠 برش خورده 8 میل 1.5*6 ⬅️ 7520 تومان
💠 برش خورده 10 میل 1.5*6 ⬅️ 7570 تومان
💠 برش خورده 12 میل 1.5*6 ⬅️ 7590 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت #نبشی #آریان_فولاد 50 الی 100 تومان کاهش

مقاطع 6 متری:
💠 نبشی 2.5*40*40⬅️ 5555 تومان
💠 نبشی 3*40*40 ⬅️ 5555 تومان
💠 نبشی 4*40*40 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 4*50*50 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 5*50*50 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 5*60*60 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 6*60*60 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 7*70*70 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 8*80*80 ⬅️ 5255 تومان
💠 نبشی10*100*100 ⬅️ 5255 تومان
💠 نبشی12*120*120 ⬅️ 5255 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

قیمت قوطی و پروفیل ۱۳۹۷/۱/۲۶
بیشتر بخوانید

🔁 قیمت میلگرد #آریان_فولاد ثابت

💠#میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5205 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 12 ⬅️ 5205 تومان

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5155 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #میلگرد #کویر_کاشان ثابت

🔹میلگرد آجدار A3
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت میلگرد #فولاد_کاوه_تیکمه_داش 20 الی 30 تومان کاهش

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5350 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5270 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 8 ⬅️ 5500 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5270 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 ⬅️ 5240 تومان
💠 میلگرد آجدار A4 سایز 20 و 22 ⬅️ 5440 تومان

💠 میلگرد ساده A2 سایز 8 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد ساده A2 سایز 10 ⬅️ 5290 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت میلگرد #فولاد_ارگ_تبریز 50 تومان کاهش

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5200 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید

خرید درب پارکینگ در شیراز
بیشتر بخوانید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔹 میلگرد #فولاد_شاهین

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5300 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5300 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 ⬅️ 5250 تومان
💠 میلگرد آجدار A4 سایز12 الی 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤴️ قیمت #قوطی #فولاد_مهر_سهند 100 تومان افزایش

💠 10*20 ⬅️ 7300 تومان
💠 20*20 ⬅️ 7240 تومان
💠 10*25 ⬅️ 7280 تومان
💠 15*25 ⬅️ 7250 تومان
💠 25*25 ⬅️ 7210 تومان
💠 10*30 ⬅️ 7240 تومان
💠 20*30 ⬅️ 7220 تومان
💠 30*30 ⬅️ 7220 تومان
💠 35*35 ⬅️ تماس بگیرید
💠 20*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 30*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 20*50 ⬅️ 7230 تومان
💠 30*50 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*50 ⬅️ 7200 تومان
💠 50*50 ⬅️ 7220 تومان
💠 20*60 ⬅️ 7220 تومان
💠 30*60 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*60 ⬅️ 7200 تومان
💠 60*60 ⬅️ 7220 تومان
💠 70*70 ⬅️ 7220 تومان
💠 80*80 ⬅️ تماس بگیرید
💠 90*90 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت میلگرد #فولاد_راد_همدان ثابت

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5885 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5555 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5505 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ 5485 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 5485 تومان

➕ مبالغ اعلامی با ارزش افزوده می‌باشد.
✔️ فروش محصولات با تایید میباشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *