تبریز - مجتمع بازار آهن
09:00 الی 18:00

قیمت آهن آلات میلگرد و پروفیل ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه_ST37 #فولاد_اکسین_اهواز ثابت

💠 ورق سیاه 8 میل فابریک 6*2 ⬅️ تماس بگیرید
💠 ورق سیاه 10 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 12 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 15 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 20 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7760 تومان
💠 ورق سیاه 25 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 30 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 35 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7810 تومان
💠 ورق سیاه 45 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7610 تومان
💠 ورق سیاه 60 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7710 تومان
💠 ورق سیاه 70 میل فابریک 6*2 ⬅️ 7510 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #میلگرد #ذوب_آهن #اصفهان ثابت

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5330 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5090 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 4930 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ 5010 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #تیرآهن #ذوب_آهن اصفهان ثابت

💠 تیرآهن IPE سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید
💠 تیرآهن IPE سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید
💠 تیرآهن IPE سایز 16 ⬅️ 6070 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 18 ⬅️ 5850 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 20 ⬅️ 5590 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 22 ⬅️ 5560 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 24 ⬅️ 5560 تومان
💠 تیرآهن IPE سایز 27 ⬅️ 5340 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه #فولاد_مبارکه #اصفهان ثابت

💠 رول 2 میل عرض 1250 ⬅️ 6750 تومان
💠 رول 2.5 میل عرض 1250 ⬅️ 6650 تومان
💠 رول 3 میل عرض 1250 ⬅️ 7000 تومان
💠 رول 3 میل عرض 1500 ⬅️ 7900 تومان
💠 رول 4 میل عرض 1500 ⬅️ 8200 تومان
💠 رول 5 میل عرض 1500 ⬅️ 8000 تومان
💠 رول 6 میل عرض 1500 ⬅️ 7800 تومان
💠 رول 8 میل عرض 1500 ⬅️ 7530 تومان
💠 رول 10 میل عرض 1500 ⬅️ 7630 تومان
💠 رول 12 میل عرض 1500 ⬅️ 7630 تومان
💠 رول 15 میل عرض 1500 ⬅️ 7670 تومان

قیمت پروفیل و قوطی امروز ۱۳۹۷/۵/۱۰
بیشتر بخوانید

💠 برش خورده 6 میل 1.5*6 ⬅️ 7820 تومان
💠 برش خورده 8 میل 1.5*6 ⬅️ 7550 تومان
💠 برش خورده 10 میل 1.5*6 ⬅️ 7650 تومان
💠 برش خورده 12 میل 1.5*6 ⬅️ 7650 تومان
💠 برش خورده 15 میل 1.5*6 ⬅️ 7690 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه_آجدار_فابریک #فولاد_مبارکه #اصفهان ثابت

💠 4 آجدار 1.25*6 ⬅️ 9400 تومان
💠 4 آجدار 1.5*6 ⬅️ 9500 تومان
💠 3 آجدار 1*2 ⬅️ 10500 تومان
💠 5 آجدار 1.5*6 ⬅️ تماس بگیرید
💠 6 آجدار 1.5*6 ⬅️ 10300 تومان
💠 8 آجدار 1.5*6 ⬅️ 11800 تومان

 

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #ورق_سیاه #فولاد_سبا #اصفهان ثابت

💠 رول 2 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید
💠 رول 2 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید
💠 رول 4 میل عرض 1500 ⬅️ 8200 تومان
💠 رول 5 میل عرض 1500 ⬅️ 8000 تومان
💠 رول 6 میل عرض 1500 ⬅️ 7800 تومان
💠 رول 8 میل عرض 1500 ⬅️ 7500 تومان
💠 رول 10 میل عرض 1500 ⬅️ 7570 تومان
💠 رول 12 میل عرض 1500 ⬅️ 7570 تومان

💠 برش خورده 6 میل 1.5*6 ⬅️ 7820 تومان
💠 برش خورده 8 میل 1.5*6 ⬅️ 7520 تومان
💠 برش خورده 10 میل 1.5*6 ⬅️ 7570 تومان
💠 برش خورده 12 میل 1.5*6 ⬅️ 7590 تومان

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت #نبشی #آریان_فولاد 50 الی 100 تومان کاهش

مقاطع 6 متری:
💠 نبشی 2.5*40*40⬅️ 5555 تومان
💠 نبشی 3*40*40 ⬅️ 5555 تومان
💠 نبشی 4*40*40 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 4*50*50 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 5*50*50 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 5*60*60 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 6*60*60 ⬅️ 5505 تومان
💠 نبشی 7*70*70 ⬅️ تماس بگیرید
💠 نبشی 8*80*80 ⬅️ 5255 تومان
💠 نبشی10*100*100 ⬅️ 5255 تومان
💠 نبشی12*120*120 ⬅️ 5255 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

قیمت پروفیل ۱۳۹۸/۷/۳۰
بیشتر بخوانید

🔁 قیمت میلگرد #آریان_فولاد ثابت

💠#میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5205 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 12 ⬅️ 5205 تومان

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5155 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5255 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت #میلگرد #کویر_کاشان ثابت

🔹میلگرد آجدار A3
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5210 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 5160 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت میلگرد #فولاد_کاوه_تیکمه_داش 20 الی 30 تومان کاهش

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5350 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5270 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 8 ⬅️ 5500 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5270 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 ⬅️ 5240 تومان
💠 میلگرد آجدار A4 سایز 20 و 22 ⬅️ 5440 تومان

💠 میلگرد ساده A2 سایز 8 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد ساده A2 سایز 10 ⬅️ 5290 تومان

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤵️ قیمت میلگرد #فولاد_ارگ_تبریز 50 تومان کاهش

💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5200 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5150 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید

قیمت پروفیل ۱۳۹۷/۱۱/۳
بیشتر بخوانید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔹 میلگرد #فولاد_شاهین

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5370 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5300 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5300 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 ⬅️ 5250 تومان
💠 میلگرد آجدار A4 سایز12 الی 32 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

⤴️ قیمت #قوطی #فولاد_مهر_سهند 100 تومان افزایش

💠 10*20 ⬅️ 7300 تومان
💠 20*20 ⬅️ 7240 تومان
💠 10*25 ⬅️ 7280 تومان
💠 15*25 ⬅️ 7250 تومان
💠 25*25 ⬅️ 7210 تومان
💠 10*30 ⬅️ 7240 تومان
💠 20*30 ⬅️ 7220 تومان
💠 30*30 ⬅️ 7220 تومان
💠 35*35 ⬅️ تماس بگیرید
💠 20*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 30*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*40 ⬅️ 7200 تومان
💠 20*50 ⬅️ 7230 تومان
💠 30*50 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*50 ⬅️ 7200 تومان
💠 50*50 ⬅️ 7220 تومان
💠 20*60 ⬅️ 7220 تومان
💠 30*60 ⬅️ 7200 تومان
💠 40*60 ⬅️ 7200 تومان
💠 60*60 ⬅️ 7220 تومان
💠 70*70 ⬅️ 7220 تومان
💠 80*80 ⬅️ تماس بگیرید
💠 90*90 ⬅️ تماس بگیرید

 

📆 پنجشنبه 19 دی ماه ۱۳۹۸

🔁 قیمت میلگرد #فولاد_راد_همدان ثابت

💠 #میلگرد آجدار A2 سایز 8 ⬅️ 5885 تومان
💠 میلگرد آجدار A2 سایز 10 ⬅️ 5555 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 12 ⬅️ 5505 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 14 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 16 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 18 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 20 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 22 ⬅️ 5455 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 25 ⬅️ 5485 تومان
💠 میلگرد آجدار A3 سایز 28 ⬅️ 5485 تومان

➕ مبالغ اعلامی با ارزش افزوده می‌باشد.
✔️ فروش محصولات با تایید میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X